martes, 21 de diciembre de 2021

Visita a la Casa de Juntas de Gernika

 El 8 de noviembre visitamos los alumn@s de GIII-2 y de GII tuvieron la ocasión de visitar la Casa de Juntas de Gernika. Se trata de una visita relacionada directamente con dos temas que se analiza en GIII-Módulo 2:

1- El tema titulado “La organización del territorio. El Estado”, donde se analizan las instituciones de Europa, España y la Comunidad autónoma Vasca. También tiene relación con uno de los objetivos que se van a trabajar desde Agenda 2030, el objetivo 16: “Paz, justicia e instituciones sólidas”.

2- Se aprovechó también para acercarse al mercado tradicional de los lunes, ya que está relacionada directamente con el 2º tema que se analiza en GIII-módulo 2 titulado “El mundo, una economía globalizada”. Además, esta visita nos permitirá comparar con la que se realizará el 16 de diciembre a Mercabilao: un mercado de carácter local y otro  de carácter global.

Gernikako Batzar Etxera bisita

 Joan de azaroaren 8an, Gernikako Batzar Etxea bisitatzeko aukera izan zuten GIII-2ko eta baita GIIko ikasleek. Bisita honek, GIII-2an lantzen dugun “Munduaren antolaketa politikoa. Estatua” izeneko gaiarekin du lotura. Bertan, bestak beste,  Europa, Espainia eta Euskal Autonomia Erkidegoko erakundeak aztertzen dira. Gainera, 2030 Agendan lantzen den helburuetako batekin lotuta dagoen gai bat da, 16. helburuarekin hain zuzen ere: “Bakea, justizia eta erakunde sendoak”.

Beraz, Bizkaiko erakunde baten berri bertatik bertara ezagutzeko aukera izan genuen: “Bizkaiko parlamentua” eta botere legegilea diren Batzar Nagusiak.

Bide batez, Gernikako asteleheneroko merkatu tradizionalera sartu-irtena ere egin genuen, horrela abenduaren 16an, Mercabilbaora egingo dugun bisitarekin aderatzeko aukera izango dugu: ata herri edo eskualde mailako merkauta da eta bestea izaera globala duena.