viernes, 24 de febrero de 2023

Udal diagnostikoa

     


Asteazken honetan, otsailaren 21ean, Galdakaoko herritik irten gara udal diagnostikoa egiteko. Jarduera hori urtero egiten da AGENDA 20-30 proiektuaren barruan. Aurten, aukeratutako GJHa (Garapen jasangarriko helburuak) 12.a izan da: Ekoizpen eta kontsumo arduratsua

    Jarduera hori egiteko, goizeko 11: 00etan, ordenagailu gelan elkartu ginen ordezkari guztiak Unairekin, programa antolatzen duen teknikariarekin, eta irteeran egin beharreko jarduerak azaldu zizkigun. Jarduera horiek egiteko hiru taldetan banatzen gara.

    Lehenengo jarduera Urreta kaleko edukiontzien azterketa egitea zen. Lehenengo esku-hartze honetan ikusi dugu kale horretan lau edukiontzi berde, hiru edukiontzi urdin, hiru gris, beste hiru hori, bat marroia eta beste bat laranja daudela, eta egiaztatu dugu ez dagoela edukiontzi zuririk. Behaketaren bidez, nabarmendu beharreko alderdi hauek aurkituko ditugu:

1. Erabilienak grisa eta berdea dira.

2. Ez dago edukiontzi zuririk.

3. Bi sexuetako pertsonek erabiltzen dituzte, batez ere 40 urtetik gorakoek.

4. Garbitzaileak ez genituen lanean ikusi.

5. Edukiontzien erabilerari buruzko informazioa dago.

6. Nahiko zikinak daude, grafitiak daude eta batzuk nahiko hondatuta daude (batez ere berdeak)

7. Pneumatikoak (hondakinak uzteko zuloa) oso estuak dira.

Diagnóstico municipal / Udal diagnostikoa

 

    Este miércoles, 21 de febrero hemos realizado la salida por el pueblo de Galdakao para realizar el diagnóstico municipal, actividad  que ese realiza todos los años dentro del proyecto AGENDA 20-30. Este año el ODS (Objetivos de desarrollo sostenible) elegido ha sido el número 12: Producción y consumo responsable

    Para realizar la actividad nos juntamos a las 11:00 de la mañana todos/as los/as eko-delegados/as en la sala de ordenadores con Unai, técnico organizador del programa, quien nos explicó las diferentes actividades a realizar en la salida. Para realizar dichas actividades nos repartimos en tres grupos. 

    La primera actividad consistía en realizar un análisis de lo contenedores de la calle Urreta. En esta primera intervención observamos que hay en esta calle cuatro contenedores verdes, tres contenedores azules, tres grises, otros tres amarillos , uno marrón, otro naranja y comprobamos que no hay ningún contenedor blanco. Descubrimos mediante la observación  los siguientes aspectos a destacar:

  1.  Los mas usados son el gris y el verde. 
  2. No hay contenedor blanco.
  3. Son usados por personas de ambos sexos, principalmente mayores de 40 años.
  4.  No vimos trabajando a personal de limpieza. 
  5. Hay información sobre el uso de los contenedores.
  6. Están bastante sucios, hay grafitis y algunos están bastante deteriorados (especialmente los verdes)
  7. Los neumáticos (agujero por donde se depositan los deshechos) son muy angostos.

miércoles, 22 de febrero de 2023

Economía doméstica / Etxeko ekonomia


    Comenzando el 2023, para hacer frente con más herramientas a la cuesta de enero, se ha realizado un taller, organizado por Kontsumobide, para tratar un tema tan importante como la ECONOMÍA DOMÉSTICA, esa a la que que todos y todas nos enfrentamos a diario.

    El jueves 26 de enero, en turno de tarde, y el 8 de febrero, por la mañana, las personas responsables del taller nos explicaron conceptos como gastos fijos, gastos prescindibles y gastos hormiga, cómo intentar equilibrar nuestros gastos e ingresos, …, mediante unas actividades prácticas en grupo, simulando cómo controlar la economía familiar de unas familias ficticias.

    El taller resultó interesante, ya que, muchas veces, parece que no conseguimos saber en qué gastamos el dinero. Seguro que ahora, todos y todas seremos más conscientes a la hora de intentar cuadrar nuestros presupuestos familiares.    2023an hasita, urtarrileko aldapari tresna gehiagorekin aurre egiteko, tailer bat egin da, Kontsumobidek antolatuta, ETXEKO EKONOMIA bezalako gai garrantzitsu bat jorratzeko, guztiok egunero aurre egiten diogun hori.

    Urtarrilaren 26an, osteguna, arratsaldeko txandan, eta otsailaren 8an, goizez, tailerreko arduradunek hainbat kontzeptu azaldu zizkiguten, hala nola gastu finkoak, gastu baztergarriak eta inurri-gastuak, nola saiatu gure gastuak eta diru-sarrerak orekatzen, taldeko jarduera praktiko batzuen bidez, itxurazko familia batzuen familia-ekonomia nola kontrolatu simulatuz.

   Tailerra interesgarria izan zen; izan ere, askotan, badirudi ez dugula jakiten zertan gastatzen dugun dirua. Ziur, orain, denok izango gara kontzienteagoak gure familia-aurrekontuak egokitzen saiatzeko orduan.